Newsletterra

, zure izen-ematea bideratu da.

Kirola

Kirol ekitaldiei zerbitzua emateko azpiegitura zabala. Irteera eta amaiera guneak egiten ditugu (arkuak, hesi etzanak…), hala nola, ikusleen guneak (harmaila mugikorrak eta igotako egitura duten harmailak) edo bezeroak aurkezten digun edozein beharizan: harmailak, hesiak, amaiera arkuak, podiumak, masajistentzako karpak, hornidura postuak…